E-mail

06 53 22 59 08

Contact

voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur

ecologische economie

Loket Groene Transitie

Financiële sector committeert zich aan Klimaatakkoord

Afhaken is geen optie

Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders gaan actief de CO2-uitstoot van hun investeringen en beleggingen naar beneden brengen. Daarmee wil de financiële sector een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. In het bijzijn van minister Wopke Hoekstra van Financiën ondertekenden zij woensdag een zogenoemd klimaatcommitment. Duurzaam Bedrijfsleven was erbij. “De Nederlandse sector is op dit terrein echt wereldwijd toonaangevend.”

Aan het woord is Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter bij APG Groep. Hij was afgelopen periode als voorzitter van de taakgroep Financiën betrokken bij de invulling van het Klimaatakkoord. De financiële sector vervulde via de taakgroep vooral een ondersteunende rol. Met de ondertekening van het klimaatcommitment verbinden zij zichzelf vrijwillig aan het Klimaatakkoord. En het halen van de bijbehorende reductiedoelstellingen op het gebied van CO2.

Auteur: Rianne Lachmeijer, Duurzaam Bedrijfsleven

© 2021 Ebbe Rost van Tonningen - Alle rechten voorbehouden