E-mail

06 53 22 59 08

Contact

voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur

ecologische economie

Loket Groene Transitie

Bezuinigen in De Bilt?

Het totale functioneren van de gemeente is aan de orde

Eind juni 2018 startte deze coalitie met een coalitieakkoord “Samen bouwen aan een topklimaat”. Als een coalitie een jaar later alleen met bezuinigingen komt, is er in de analyse van de bestuurssituatie iets helemaal misgegaan. Wat blijft er over van een groen perspectief als er bezuinigd moet worden op duurzaamheid en groenonderhoud. Duurzaamheid was de groene draad in het coalitieakkoord. Het groenonderhoud kampt al jaren met een grote onderhoudsachterstand. Bezuinigen op armoedebeleid? De loketdiensten afslanken? OZB omhoog?

Gemeente zelf schuld

De wethouder heeft het over een structurele afbraak en uitholling van de gemeentekas. Dat klopt. Ik twijfel niet aan zijn integriteit. Maar wie de ontwikkeling van de kas van deze gemeente in de achteruitkijkspiegel beziet, komt tot heel andere conclusies. Uit mijn publicatie ‘Politiek weerbericht De Bilt, Code Oranje’, kan worden afgeleid dat de gemeente in 18 jaar tijd, steeds startend met een sluitende begroting, 11 keer aan het eind van het kalenderjaar een tekort in de exploitatie had. In totaal leverde dat een verlies op van ruim 40 miljoen euro.

Niemand bestuurt De Bilt

De structurele afbraak en uitholling van de gemeentekas komt door het disfunctioneren van het gemeentebestuur. Wij konden onszelf niet aan de haren uit het moeras trekken. Nog steeds niet. Wie bestuurt in De BIlt is onduidelijk, veel ambtenaren missen een heldere richting van het bestuur. De vergaderingen van de gemeenteraad worden steeds verder uitgerekt.

Een ratjetoe aan bezuinigingen

De hoofdlijnen gaan ten onder aan details. De nu voorgestelde bezuinigingen zijn bij elkaar gescharreld in alle hoeken en gaten van de gemeentelijke activiteiten. Tegelijkertijd heeft het college voor de vele openstaande vacatures nieuwe ambtenaren nodig. Gaat dat lukken met forse bezuinigingen? Het participatiebeleid van de gemeente scoort in de opinie van de burgers een onvoldoende. En toch vinden alle politieke partijen burgerparticipatie een topprioriteit.

Nieuw coalitieakkoord

Het is essentieel dat er een nieuw coalitieakkoord komt. Nu wel met een grondige analyse van het hele functioneren van deze gemeente. Met hulp van buitenaf. Het gemeentebestuur is zelf onmachtig om te komen tot een effectief bestuur.

© 2021 Ebbe Rost van Tonningen - Alle rechten voorbehouden