E-mail

06 53 22 59 08

Contact

voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur

ecologische economie

Loket Groene Transitie

Openbaar Bestuur

Voorbeelden

 • Vestiging bijenoases voor het openbaar groen
 • Lid werkgroep ecopassages voor dieren
 • Advies voor bewoners tegen geluidsoverlast van rijksweg
 • Aanbevelingen voor strategisch plan duurzaamheid gemeente
 • Workshop voor nieuwe economie
 • Medewerking aan veilig verkeersplan voor fietsers
 • Lessen nieuwe economie voor eindexamenklassen HAVO/VWO
 • Invoering kwaliteitszorg voor bedrijven
 • Businessplan voor ontwikkelingsland
 • Prijs duurzaamheid voor beste ondernemer
 • Voorzitter platform voor duurzaamheid
 • Restylen groenblad
 • Reorganisatie voor instituut bos- en natuuronderzoek
 • Verslaggeving van lezingen over duurzaamheid
 • Coaching directeur voor internationale organisatie ontwikkelingshulp
 • Organisatie evenement natuurbeleid in Nederland
 • Action learning binnen natuurorganisatie

Ebbe Rost van Tonningen:

“Action Learning is een managementtraining, waarin een groep deelnemers van en met elkaar leert. Het ondernemen van acties, nieuwe problemen aanpakken, ongebaande wegen zoeken, risico’s onder ogen zien en ’out of the box’ experimenten opzetten zijn daar onderdeel van”

© 2021 Ebbe Rost van Tonningen - Alle rechten voorbehouden