E-mail

06 53 22 59 08

Contact

voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur

ecologische economie

Loket Groene Transitie

Wie is Ebbe Rost van Tonningen

Levensloop (C.V.)

Studie

Economie (doctoraal) met sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Internationale politieke economie. Specialisatie: beleidsanalyse en –ontwikkeling,  transities, strategische plannen en implementatie.

Militaire dienst

Officier Koninklijke Landmacht

Samenvatting werkervaringen

Zeer brede ervaring in diverse organisaties zoals: elektro-metaal, ingenieursbureau, interim-opdrachten van grote bureaus als Ernst en Young, Pricewaterhousecoopers, Capgemini, voor thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, training en onderwijs, natuurbeheer, waterschap, ruimtelijke ordening, agrarische bedrijven en nutssector.

Enkele werkervaringen 1991 tot heden

 • Voorzitter Raad van Toezicht zorginstelling, dagbesteding voor ouderen, 2014 tot heden
 • Wethouder (lokale partij) De Bilt: economie, sociale zaken, mobiliteit, volkshuisvesting, onderhoud openbare ruimte en groenvoorziening. Samenwerkingsverband 10 gemeenten in regio-ontwikkeling Utrecht, 2016 – 2018
 • Diverse adviezen voor organisaties in strategische verandertrajecten en voor samenwerking/fusie, schrijven van businessplannen, ook internationaal, 2008 – 2018
 • Buitenlandse missies voor ontwikkelingsprojecten in Estland, Roemenië, Oekraïne, Cambodja, Vietnam en Indonesië, 2002 – 2016
 • Onderwijs voor eindexamenklassen in economie en management & organisatie, 2009 – 2016.
 • Gemeenteraadslid  en fractievoorzitter voor een lokale partij in gemeente De Bilt, 2006 – 2016
 • Voorzitter Raad van Toezicht van psychologisch centrum, oplossing geschil bestuurder en OR,  2009 t/m 2012. .
 • Bestuurder Thuiszorgorganisatie met 900 medewerkers. Sanering, reorganisatie, fusie, oplossing verstoorde relaties, vernieuwing door WMO, strategische visie, HKZ-certificaat gehaald,  2007 – 2008.
 • Kwartiermaker groot stadsvernieuwingsproject voor jongeren (campus), 2006.
 • Coördinator team voor digitalisering formulieren voor openbaar bestuur, 2005
 • Managementadviezen en -begeleiding van hoogleraren faculteit gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht 2004 – 2005
 • Effectieve samenwerking tussen hoogleraren vakgroepen en hun decaan, conflictoplossing, 2004 – 2005.
 • Algemeen directeur bij zorginstelling voor verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg met 1400 medewerkers. Vraagsturing, sanering, medewerkerstevredenheid, kwaliteitssysteem INK, fusie en samenwerking, 2003.
 • Projectleider ‘kennismakelaar’. Opdracht van ministeries van LNV en VROM. Budget 18 miljoen euro. Doelgroep 85.000 agrariërs. Participatie van 30.000 agrariërs en 100 kennisinstellingen. 2001 – 2002.
 • Directieadvies voor sanering, fusie en integratie voor op onderwijsinstelling van 500 medewerkers, 2002.
 • Algemeen directeur onderwijsbureau voor advies en administratie, sanering en overname, fusie, 500 medewerkers, 1999 – 2001
 • Algemeen directeur van instituut voor natuuronderzoek in Wageningen met opdracht voor fusie naar nieuw instituut (Alterra) voor Wageningen UR, 1998 – 1999
 • Nationaal debat over natuurbeleid voor ministerie, Wageningen UR, diverse vertegenwoordigers openbaar bestuur en milieu-organisaties, 1999
 • Hoofd Belastingen waterschap, reorganisatie en nieuw ICT-programma, 900 medewerkers 1997-1998
 • Hoofd Technische Dienst waterschap, reorganisatie 1996-1997
 • Directeur tuiniersvereniging Groei en Bloei, restyling groenblad 1996
 • Directeur Apple reseller, reorganisatie en verkoop 1991 – 1993
Ernst & Young sprekerscompetitie

Referenties

“Een van uw grootste krachten ligt in het op gang brengen van verandertrajecten en u bent in staat mensen te enthousiasmeren en cultuurprocessen te initiëren en te begeleiden. U wordt geroemd om uw coachende stijl van leidinggeven en het feit dat u vernieuwend kan werken.”

“Ik heb met verwondering en bewondering gezien hoe snel en gedreven je je in het werk hebt ingewerkt en vooral hoe je voorzover ik dat kon overzien een heel aantal medewerkers op sleeptouw hebt genomen”.

“Er was veel scepsis voor de op handen zijnde fusie, maar met name interim-directeur Rost van Tonningen heeft de medewerkers veel schwung gegeven, zodat het enthousiasme en de bevlogenheid voor het instituut bij de medewerkers zijn gegroeid”.

“Wat wij zeer waardeerden was zijn vermogen om zich zeer snel in de organisatie in te leven en om een breed draagvlak voor zijn plannen te krijgen. De samenwerking liep ook daarom zo goed, omdat een open discussie op basis van argumenten gevoerd kon worden. Hij was gelukkig geen blinde uitvoerder”.

“Voor recht en onrecht kon men bij je terecht; bij wijze van spreken dag en nacht. Ook hebben wij het allen zeer op prijs gesteld dat je soms op wel erg onconventionele wijze (al zingend) je standpunt wilde overbrengen. De grote meerderheid betreurt het dat je ons verlaat”.

“Je hebt de reorganisatie van de onderzoeksafdelingen afgerond – met succes – en het instituut voorbereid op de fusie. Langs deze weg wil ik je feliciteren met hetgeen

Winnaar sprekerscompetitie Ernst & Young

‘My finest hour’ was het thema van de sprekerscompetitie van Ernst & Young Interimmanagement. De vakjury kende de toespraak van Ebbe Rost van Tonningen de eerste prijs toe, omdat hij er ” als beste in geslaagd is om de rol van interimmanager te belichten” en ”hij in staat is geweest om met een relatief eenvoudige ingreep een breed draagvlak voor veranderingen te creëren binnen de organisatie waar hij als interimmanager werkzaam was”.

© 2021 Ebbe Rost van Tonningen - Alle rechten voorbehouden