E-mail

06 53 22 59 08

Contact

voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur

ecologische economie

Loket Groene Transitie

‘Politiek weerbericht De Bilt, code oranje’

Ebbe’s nieuwe boek verschijnt 26 september

Ebbe’s boek over 20 jaar lokale politiek in de gemeente De Bilt is verschenen. Op donderdagavond 26 september om 20.00 uur houdt hij een lezing over zijn boek in de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 3722 GA Bilthoven, 030-2281014. Het aantal plaatsen is beoperkt, reserveren is noodzakelijk. De toegang is gratis. Vol = vol.
Belangstellenden kunnen het boek na afloop kopen door contante betaling van 15 euro.

Over het boek

‘De Bilt in Beweging’ en de fusie tussen DE Bilt en Maartensdijk
In het boek wordt eerst een korte historische schets gegeven van de ontstaansgeschiedenis van De Bilt en omgeving.  In 1998 en 1999 begint het boek met ‘De Bilt in Beweging’, een lange termijn perspectief waaraan 200 burgers hebben meegewerkt. Daarna worden de moeilijkheden beschreven van de fusie (2001) tussen gemeente De Bilt en de gemeente Maartensdijk.

40 miljoen euro verlies, hoe effectief is het gemeentebestuur?
Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan de achtereenvolgende coalitieakkoorden en wat 4 jaar later het financiële resultaat daarvan was. Het blijkt dat in 15 jaar het eigen vermogen van de gemeente De Bilt met ca 40 miljoen euro is geslonken, zonder dat duidelijk is waar dat geld aan is besteed. En welke gedwongen ‘bruidsschat’ heeft Maartensdijk betaald voor de fusie im 2001 tussen beide gemeenten?

Hoe effectief is het gemeentebestuur en hoe luidt de mening van de burgers?
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe effectief het gemeentebestuur van De Bilt in de afgelopen 20 jaar was. De uit het lood geslagen organisatie lijdt aan een grote versnippering, een onderling gebrek aan samenwerking. Niet één coalitieakkoord heeft een duidelijke visie voortgebracht, die in de praktijk ook is uitgevoerd. In een steekproef in 2018  geven de burgers de gemeente een 5,4 voor het participatiebeleid.

Pamflet voor een duurzame ontwikkeling. Metafoor: de tango!
In het laatste deel van zijn boek trekt van Tonningen zijn conclusies. Wat zijn de uitdagingen voor dit gemeentebestuur? Van Tonningen besluit met een ‘pamflet’, waarin hij de ‘groene’ draad van zijn urgente oproep naar meer duurzaamheid beschrijft. Met diverse voorstellen wil hij een gemeentebestuur effectiever maken. Zijn metafoor: de tango, waarvan hij voor zijn spreekbeurt op 26 september een nummer op zijn accordeon zal spelen.

© 2021 Ebbe Rost van Tonningen - Alle rechten voorbehouden