E-mail

06 53 22 59 08

Contact

voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur

ecologische economie

Loket Groene Transitie

De economie van het genoeg

10 keerpunten naar een groene levensstijl.

Waarom zouden wij meer willen? Wat verstaan wij onder een groene levensstijl?
Hieronder tien aandachtspunten om richting te geven aan een groene levensstijl:

  1. Blij met genoeg
  2. Werk om te leven (niet andersom)
  3. Eet maatschappelijk verantwoord
  4. Leef gezond
  5. Plant biodivers
  6. Bespaar energie
  7. Reis per fiets of OV
  8. Vermijd gebruik schadelijke stoffen
  9. Her-gebruik materialen
  10. Leef en laat leven
© 2021 Ebbe Rost van Tonningen - Alle rechten voorbehouden